Dokumentarkiv

Les og last ned diverse dokumenter for NKS her.

Grunnlagsdokumenter:

Lover for NKS 2016

Arbeidsprogram for NKS 2015-2017

Teologisk plattform

Prinsipprogram

Kjønnsrettferdig plattform

Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement

 

Andre viktige dokumenter:

Plan for organisasjonsutvikling – Vedtatt av landsmøtet 2014

Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer for AKT

 

Referater fra Landsstyret:

Referat fra Landsstyret 30. april – 1. mai 2016

Protokoll fra Landsstyret 20. mars 2016

Protokoll fra Landsstyret 20. februar 2016

Referat fra Landsstyret 23.-24. januar 2016

Referat fra Landsstyret 30. oktober – 1. november 2015

Referat fra Landsstyret 19. september 2015

Referat fra Landsstyret 29.-30. august 2015

Referat fra Landsstyret 9.-12. juni 2015

Referat fra Landsstyret 30.-31. mai 2015

Referat fra Landsstyret 25.-26. april 2015

Referat fra Landsstyret 22. mars 2015

Eldre referater

 

Landsmøter

Landsmøteprotokoll 2016

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2014

Landsmøteprotokoll 2013
Resolusjon fra LM 2013: Ja til obligatorisk borgerlig vigsel

Landsmøteprotokoll 2012

Landsmøteprotkoll 2011
Resolusjon fra LM 2011: Boikott Israel!
Resolusjon fra LM 2011: Støtte til biskop Erling Pettersen

 

Årsberetninger

Landsstyrets årsberetning 2015-2016

Landsstyrets årsberetning 2014-2015

Landsstyrets årsberetning 2013-2014

Landsstyrets årsberetning 2012-2013

Landsstyrets årsberetning 2011-2012

Landsstyrets årsberetning 2010-2011