Konferanse i Finland 29. mars til 4. april

WSCF Europe
WSCF Europe
The World Student Christian Federation, Europe, arrangerer konferansen «Living in a world of technology – the changes of social behaviour»  29. mars til 4. april, er en enestående mulighet til å møte forbundere fra hele Europa. Søknadsfrist 7. februar.

Konferansen utforsker og utfordrer ulike sider ved det å leve i en teknologisk verden.
Seminarer og forelesninger, paneldiskusjoner og gruppearbeid vil utforske følgende temaer
  • how communication has been transformed by the Internet,
  • the power of the Internet to promote diversity and tolerance,
  • how technology has changed communities and individuals,
  • the health costs of moving communications and society online,
  • the potential of online education.
Dersom du har lyst til å bli plukket ut til å få være med på dette, må du sende en e-post til post@forbundet.no innen 07.02.11.

Egenandelen for å reise er på kr. 1.500,- Så dekker Forbundet sentralt resten av kostnadene.