Intervju med styreinstruktør Ingvild Yrke

Hva vil det si å være styreinstruktør, og hvorfor er egentlig så viktig med god organisasjonskultur og demokratiske strukturer? For å finne svaret på dette tok jeg en prat med styreinstruktør Ingvild Yrke.

Av: Per Høyland

NB: Søknadsfristen for å bli styreinstruktør våren 2019 er fredag 7. desember. Søknaden sender du inn her.

Du som er styreinstruktør nå, Ingvild, hva er egentlig en styreinstruktør?
En styreinstruktør er en som har fått et spesielt mandat til å gi videre kunnskap og erfaringer til neste generasjons lokalstyrer. En viktig oppgave er å lære opp nye engasjerte forbundere i god organisasjonskultur, hvordan man holder møter der alle blir hørt, og hvorfor det er så viktig med et budsjett og kontroll over økonomien. Pluss mye mer. Styreinstruktørene holder styrekurs og kommer med råd til «sitt» lokalforbund, og sikrer rett og slett at kunnskapen blir i organisasjonen.

Det høres både vel og bra ut. Hvorfor ville du bli styreinstruktør?
– Jeg liker å lære bort og dele egne erfaringer! Jeg hadde sittet i styre til Trondheimsforbundet før jeg ble styreinstruktør, og tok med erfaringer derifra. Jeg tenkte også at jeg ville lære mye av et slikt verv som kunne komme til nytte på andre arenaer i livet. Også er det jo veldig «arti» å være med å bygge en organisasjon!

Forbundet bruker mye krefter på skolering i organisasjonslivets ABC. Hvorfor er dette egentlig så viktig? Kan ikke folk få gjøre ting på sin måte, og selv finne ut av hva som fungerer?
– Først må jeg få skyte inn en liten kommentar: Styreinstruktører er ikke guruer som har svaret på alt!
Ikke?
– Nei, nei. Da jeg tok på meg vervet hadde jeg mange erfaringer og tanker jeg ønsket å dele videre. Nå, etter å ha vært styreinstruktør, sitter jeg på enda mer kunnskap som også er svært nyttig i arbeidslivet. Både styreinstruktører og deltakere på styrekurs lærer mye av Forbundets skoleringsprogram, blant annet gjennom samtalebasert læring. Alle som deltar på styrekursene har noe å komme med, og det handler om å spille hverandre gode og sette i gang det gode samarbeidet. Som styreinstruktør er du «eksperten» i rommet, men også eksperter har noe å lære!

Et mål med skoleringsopplegget er å vise hvordan kjedelige oppgaver kan gjøres så effektivt så mulig, slik at man får overskudd til å gi jernet og ha det gøy!

Så spennende at det går begge veier! Men tilbake til spørsmålet: Kan ikke bare folk selv finne ut hvordan de vil gjøre ting?
Det er viktig at alle får en felles plattform å stå på, og verktøy som gjør et styreverv gøy i stedet for utmattende. God organisasjonskultur er kjempeviktig, og dette er et kontinuerlig arbeid som alltid krever bevisstgjøring. En god organisasjon, i motsetning til en vennegjeng, defineres både av menneskene som engasjeres, men også av de formelle strukturene. En god organisasjon er god til å inkludere nye, og oversiktlig slik at alle kjenner til rammene. For eksempel er det viktig at alle vet at alle medlemmer kan stille til valg når nytt styre skal velges. Disse demokratiske strukturene blir lett usynlige dersom vi «glemmer» å synliggjøre. Styreinstruktører har også et spesielt ansvar for å kommunisere videre hva Forbundet er. Å sitte i et lokalstyre kan være utrolig gøy eller vanvittig slitsomt. Et mål med skoleringsopplegget er å vise hvordan kjedelige oppgaver kan gjøres så effektivt så mulig, slik at man får overskudd til å gi jernet og ha det gøy!

Har du selv lært noe av å være styreinstruktør?
– Jeg har lært hva en organisasjon er, og hvordan den drives på en god måte. Denne kunnskapen er veldig nyttig også utenfor forbundsfellesskapet. Hvordan arrangerer man møter som man faktisk får noe ut av? Hvordan vet jeg hva som har blitt vedtatt? Tydelighet er viktig, og jeg har lært masse om arbeidsprosesser. Noe av det mest spennende, synes jeg, var å lære om makt og maktstrukturer. Kanskje særlig uformell makt, altså at noen får bestemme mer enn andre fordi de har ett eller flere privilegier som de andre ikke har. Jeg har blitt oppmerksom på hva som skjer når flere mennesker, med ulike behov og bakgrunner, kommer sammen for å samarbeide, og ikke minst hva jeg kan gjøre for at andre også skal ha en god opplevelse av samarbeidet.

Hva har vært det mest givende?
– Å bygge Forbundet, ved å legge flere stener oppå grunnmuren som ble bygget av tidligere generasjoner forbundere. En viktig sak for meg, som jeg var inne på tidligere, er å lage strukturer som gjør at kjedelige ting blir gjort så effektivt som mulig. Det er også veldig artig å være med å lære opp nye engasjerte forbundere, og veldig stas å se at det jeg har vært med å skape lever videre. Jeg var styreinstruktør i et annet lokalforbund en «mitt eget», og det gjorde meg i stand til å være en slags nøytral ekstern som kunne dele erfaringer fra andre siden av landet. Andre styreinstruktører har hatt ansvaret for skoleringen i sine egne lokalforbund, og det har også en verdi ettersom man da kjenner til den lokale konteksten og kan bidra med konkrete tips om alt fra hva som har fungert tidligere til hvilken skuff man må lete i for å finne refusjonsskjemaer.

Takk for en hyggelig samtale, Ingvild! Helt på tampen, og mest for ordens skyld, ville du anbefalt et styreinstruktørverv til din beste venn eller verste fiende?
– Beste venn, selvsagt! Å være styreinstruktør er artig! Man lærer så utrolig mye nyttig som er kjekt å ha med videre i livet.
Du får diplom og greier, har jeg hørt?
– Verdens fineste! Den er ganske stas å ha på CV-en. De som ikke skal fortsette i sitt lokalstyre etter årsmøtet i februar har en gyllen mulighet til å sette et siste fottrykk i organisasjon, og avslutte med et «smell»! Mange flotte mennesker har brukt mye energi på å få sine lokalforbund opp på beina igjen, og vil gjerne at forbundet skal fortsette å blomstre. Å bli styreinstruktør er en veldig bra måte å sikre at innsatsen du har lagt ned forblir en del av en større historie. Anbefales!

Å bli styreinstruktør er en veldig bra måte å sikre at innsatsen du har lagt ned forblir en del av en større historie. Anbefales!

Søknadsfristen for å bli styreinstruktør er fredag 19. januar. Vi søker deg som har tidligere erfaring fra lokale styreverv i Forbundet. Du kan veldig gjerne sitte i et lokalstyre nå. Om du tenker å fortsette med styrevervet ditt også i neste periode, vil du eventuelt bli styreinstruktør for et annet lokalforbund. Styreinstruktør får grundig opplæring i organisasjons- og styrearbeid. Dette skjer i løpet av en trivelig hyttetur 2.-4. februar. Nøyaktig hvilken hytte vi bruker blir klart senere. Alle utgifter dekkes selvsagt av Forbundet.