Bli medlem i Forbundet

Det koster kun 50 kroner å bli medlem i det fantastiske fellesskapet som er Norges kristelige studentforbund. Velkommen!