Å bo i et Forbundskollektiv!

Amanda, en av beboerne i våre Forbundskollektiv. Foto: Eilif Tanberg

Tilhørighet og formål

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) eier Forbundskollektiv i Bergen (Allégaten 44),
Kristiansand (Holbergs gate 32B), Oslo (Universitetsgata 20), Stavanger (Egersundsgate 5) og
Trondheim (Singsakerbakken 13).


§ 1 «Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) eier og forvalter eiendommer til beste for
Norges Kristelige Studentforbund (NKS).»


Et Forbundskollektiv består av studenter og unge voksne som er aktive i Norges kristelige
studentforbund (Studentforbundet). Vi er et mangfoldig fellesskap av troende, tvilende og
undrende studenter. Man må ikke være kristen for å bo i et Forbundskollektiv eller være aktiv i
Studentforbundet, men det forventes at man er innforstått med vårt kristne verdigrunnlag.


Forbundet har siden 1899 vært et progressivt, åpent og frigjørende fellesskap for studenter og
unge voksne. Vi har blant annet gått først i kampen for kvinnelige prester og skeives rettigheter.
Vi har lokalforbund i Bergen, Oslo og Trondheim.


«Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant
studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom
gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred,
rettferdighet og likestilling.»


Forventninger og medlemskap
Utleieprisene i Forbundskollektivene ligger på omtrent 85% av markedspris. Fordi utleieprisen er
lav, forventes det at de som bor i et Forbundskollektiv deltar i organisasjonens aktiviteter eller
styre som frivillig. Du kan få attest etter gjennomførte oppgaver.
Beboerne forventes å være medlem av NKS (dvs. betale den årlige medlemskontingenten på 50,-)
så lenge de bor i kollektivet. Allerede innmeldte medlemmer vil bli prioritert i søknadsprosessen
til Forbundskollektivene.

Bli med på hyttetur til Finse!


Fordeler
Det er en rekke fordeler ved å bo i Forbundskollektiv. Foruten billigere leie enn andre kollektiv, får
man verdifull erfaring fra organisasjonsarbeid og som frivillig. I tillegg blir man en del av et aktivt
og levende fellesskap med utrolig mange spennende muligheter og hyggelige folk.
Forbundskollektiv er et sted som skaper kunnskap, vennskap og relasjoner for livet.


Hva en kollektivbeboer gjør i lokalforbundet
Man får frivillige oppgaver på bakgrunn av søknadsskjemaet som leveres inn og hva man selv
ytrer ønske for overfor styret i lokalforbundet. Her finnes det en rekke muligheter for å både
være med på noe som arrangeres av andre, eller ta initiativ til noe eget. Arrangementene
finansieres av lokalforbundets budsjett.


Eksempler på arrangementer som holdes i lokalforbundet er filmkvelder, bibel&børst (diskusjon av
en bibeltekst over et glass vin eller vann), temakvelder (om et aktuelt tema lokalforbundet
engasjerer seg i), kveldsmat, middag, hytteturer, gudstjenester, bønnesamlinger og fester – eller
noe du selv ønsker å arrangere.


Du settes i kontakt med styret i lokalforbundet for å avtale detaljene rundt dette.

Vi håper på å høre fra deg!