AKT #2 – 2016: Å følge i Jesu fotspor

Årets siste AKT er nå ute.

AKT er Forbundets medlemsblad og lages i fellesskap av forbundere over hele landet. Til dette nummeret har Frøydis Indgjerdingen, Einar Østerhagen og Ann-Elen Leithaug vært redaktører, mens forbundere fra hele landet har bidratt til å fylle bladet med innhold.

Dette nummeret av AKT følger opp temaet fra Forbundshelga, der temaet i år var «Radikal og solidarisk Kristus-etterfølgelse». Hva betyr dette i dag? Hvordan gjør vi det, som individer og som fellesskap?

Du kan lese nummeret her:

AKT #2-2016 forside