Redaksjonen

AKT (aktuelt kristenradikalt tidsskrift) er et magasin utgitt av medlemmer i Norges Kristelige Studentforbund. Bladet kommer ut med fire nummer i året.

 

Ansvarlig redaktør

Leder av NKS, Sara Marie Grimstad

 

 

AKT

Norges Kristelige Studentforbund

Universitetsgata 20

0162 Oslo

www.forbundet.no

akt@forbundet.no

 

Vi tar gjerne imot bidrag!

Både bilder og tekster. Bilder må være i høy oppløsning, minimum 300 dpi, samt egne seg for trykking i svart/hvitt. Dersom ikke annet er avtalt, bør ikke artiklene overstige 5000 tegn, mellomrom inkludert. Omtaler av bøker, musikk, film o.l. bør ikke overstige 2000 tegn.

Abonnement: 125,-

Abonnementet løper til skriftlig oppsigelse.