Skrive for Akt?

Vil du bli en del av Team-Akt? Akt er en trivelig liten redaksjon – alle med ulik erfaringsbakgrunn – som møtes to torsdager i måneden for å mekke blad. Den kompetansen du besitter er kanskje nøyaktig hva vi trenger!

Sammen utgjør vi en fargerik kombinasjon av ideer og tanker som setter sitt preg på den redaksjonelle prosessen. Til gjengjeld får de dele sine tanker i trykket form og bidra til å sette sine ideer på dagsorden.

 Og ikke minst får du redaksjonell erfaring innenfor et godt sosialt miljø!

 Trenger DIN kompetanse

Akt trenger både fotografer og skribenter til å bidra med reportasjestoff, intervjuartikler, bokomtaler, essays, kronikker og lyse ideer til tema og løsningsforslag.

 Har du lyst til å bli med i team-Akt, sier du?

 Skriv noen ord om hva du driver med og gjerne noen ideer om hva du kan tenke deg å bidra med.

Send så til redaktør, Ida Marie Haugen Gilbert, på ida@forbundet.no

 Du behøver ikke å ha redaksjonell erfaring fra før, men legg gjerne ved tekstprøver – altså eksempler på noe du har skrevet. Det er også mulig å bidra med saker uten å være en del av redaksjonen.


Mer informasjon?

Kontakt redaktør Ida Marie Haugen Gilbert

Mail: ida@forbundet.no