AKT TRENGER NY REDAKTØR!

Av Rogjella Anne Nydal
17. desember 2021 12:47


Har du litt tid tid til overs, og kunne tenkt deg å ha en jobb hvor du kan styre egen arbeidstid? 

Har du litt erfaring med journalistikk, og synes det kunne vært spennende å prøve seg?

Har du lyst på erfaring med å lage et nettmagasin?

Er du interessert i journalistikk, skriving eller SoMe?

Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift (AKT) er Norges kristelige studentforbunds (NKS) medlemsblad. Norges kristelige studentforbund er et nytenkende, progressivt og frigjørende kristent fellesskap for unge voksne og studenter. Hos oss er det stor takhøyde for tro, tvil og undring, og vi engasjerer oss i mange aktuelle saker.

Nå trenger vårt kjære medlemsblad en ny redaktør – kanskje blir dette deg? Dette er den perfekte jobben for studenter, deltidsansatte eller deg som har lyst til å tjene litt ekstra penger! 

Vi søker en som er interessert i journalistikk, skriving og SoMe, men som ikke nødvendigvis har noen erfaring fra før av. Vi oppfordrer alle til å søke uansett bakgrunn og erfaring. Du er ikke forpliktet til å være kristen. Så lenge du har rett innstilling og er åpen for våre kristenprogressive verdier, er du rett person!

Dine kjerneoppgaver:

Du vil i stor grad styre din egen arbeidstid. Det er ingen forventet arbeidsmengde, men det er naturlig å sette av noen timer i måneden til oppgavene. 

Alle arbeidsoppgavene utføres i samarbeid med ansatte i NKS, og lederen av NKS. Du vil få god oppfølging hele veien. Hos oss er det lav terskel for å spørre om hjelp og veiledning!

Vi søker deg som:

Vi tilbyr:

Oppstart: Snarest mulig

Søknadsfrist: 1.mai 2022.

Høres dette spennende ut? Send oss en kort søknad der du forteller om deg selv, hvorfor du har lyst til å ha dette vervet og hvorfor du er rett person til vervet. For å søke er det bare å svare på dette skjemaet.

Vi håper på å få din søknad! 

Mer info om oss og medlemsbladet vårt:

Nettsiden (kristenprogressiv.no) er NKS’ medlemsblad og en plattform for meningsbrytninger og opplysning om kristendom og samfunn. Redaktøren har ansvar for å samle, gjennomgå og velge ut stoff til magasinet ved å engasjere medlemmer, tidligere medlemmer (forbundsvenner) og andre aktuelle personer som skribenter for AKT.

Kristenprogressiv.no deler formålsparagraf med Norges kristelige studentforbund (NKS). Redaktøren har utover det stor frihet til å utvikle nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer.

NKS har siden 1899 vært et nytenkende og kristenprogressivt fellesskap. Vi har gått foran i kvinnekampen, i kampen for skeives rettigheter og med støtte til den palestinske frigjøringskampen. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for fred, rettferdighet og likestilling. Vi har lokalforbund over store deler av landet. Les mer om oss på forbundet.no