Allmøte i Oslo-Forbundet!

Husk allmøtet førstkommende fredag klokka 19.00 i Universitetsgata 20!

I tillegg til å gi en oversikt over alt som skjer i Oslo-Forbundet, skal allmøtet velge delegater til Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund, som arrangeres i Oslo 16.-17. mars. Gi oss beskjed før eller under møtet om du er interessert i delta på Landsmøtet, som er en ypperlig anledning til å møte forbundere fra hele landet!

Vi serverer pizza, og det blir quiz etter at sakslista er overstått.

Velkommen!
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering

3. Styrets halvårsmelding

4. Økonomi

5. Valg av landstyrerepresentant og delegater til Landsmøtet 16.-17.mars.

6. Innkomne saker/eventuelt

 

Ta kontakt med Torkil Hvidsten på 22 40 50 87 eller torkil@forbundet.no om du har spørsmål, eller om du er interessert i å delta på Landsmøtet.