– Angrep på barn er en feig handling!

palestina button

Norges Kristelige Studentforbund var den først kristne organisasjonen i Norge som på 1970-­tallet tok bladet fra sin munn og kritiserte Israels ulovlige og ødeleggende okkupasjon av Palestina. Sammen med vår søsterorganisasjon Palestine Youth Ecumenical Movement arbeider vi for å knuse hatet mellom palestinerne og israelerne, og for å skape forsoning og fred. I et område hvor de politiske skillelinjene står som hugd i stein etter tiår med konflikt er vårt største håp at dialogen mellom de politiske skillelinjene og religionene, og dialogen mellom enkeltmenneskene er det fremste våpen i møte med hat og frykt for hverandre.

I Forbundets teologiske plattform kan man lese: «Vi tror på et liv også før døden, på at det skapte tid og rom har verdi. Menneskeverdet er gitt av Gud til alle. Troen på dette bærer vi ut i verden. Når Jesus løfter fram den minste, understrekes det at menneskeverdet består uavhengig av prestasjon, fromhet, graden av selvrealisering og samfunnets skiftende ideologier. Derfor vil vi arbeide for fred, rettferdighet, likestilling og likeverd. Ved at sultne mettes, sørgende trøstes, fattige og utstøtte reises opp, bygges Gudsriket her og nå.»

Bergen Kristelige Studentforbund fordømmer Israels behandling av palestinske barn på det sterkeste. Angrep på barn, uavhengig om det er i forsvar eller ikke, er en feig handling. Har man først kommet i en situasjon hvor man må forsvare seg mot barn, har man mislykkes som samfunn. Og det er samfunnets ansvar enten det er det israelske, palestinske eller verdenssamfunnets ansvar å skape et liv hvor barn skal kunne lære livets spilleregler gjennom lek. Et barn skal ikke måtte forsvare seg nettopp av den enkle grunn av det er et barn.

Dersom vi ikke samler de oppvoksende generasjoner på begge sider av muren i en felles kamp mot okkupasjonen vil vi aldri nå vårt endelige mål om fred og frihet for Palestina og Israel. Som kristne må vi ta avstand fra vold som virkemiddel i alle situasjoner. Vi vil sammen med forfatterne av Kairosdokumentet tale for en motstand basert på ikkevoldens prinsipper uansett hvor vanskelig det måtte være.

Nok et år har gått og nok en gang går Norges Kristelige Studentforbund inn i et nytt år med bønn for frihet for det palestinske folk.

 

Knut Natskår Svihus er leder i Bergen Kristelige Studentforbund og sitter i Landsstyret i Norges Kristelige Studentforbund.

Appellen ble holdt under en demonstrasjon til støtte for palestinske barn i israelske fengsler, på Torgallmenningen i Bergen 18. januar 2016.