Program Bergen høsten 2013

Søndag 18. august, kl. 11.00:
Studentmenighetens semesteråningsgudstjeneste
I Johanneskirken.

Fredag 23. august, kl. 19.00:
femi bibel og åpningsfest
I Allégaten 44.

1. september, kl. 19.00:
Matpakkeaksjon
I Allégaten 40

27. – 29. september:
Forbundshelg!

13. oktober, kl.18.00:
femi bibel
I Allégaten 40

8. november, kl. 19.00:
Palestinakveld
I Allégaten 40

29. november, kl. 19.00:
femi bibel og avslutningsfest
I Allégaten 44

 

For mer informasjon:

se forbundet.no/bergen

eller

kontakt Sara Marie Grimstad på bergen@forbundet.no/472 44 937