Besøk fra Palestina

rsz_deltakere

Fra 18.-25. september var vi i Forbundet så heldige å få besøk av fire personer fra vår palestinske søsterorganisasjon PYEM (Palestinian Youth Ecumenical Movement). 

Helgen 19.-21. september deltok de, sammen med Forbundere fra hele landet, på Forbundshelga. I løpet av helga delte de mange historier om hvordan det er å være ung i Palestina i dag, hvilke utfordringer de møter, erfaringer og hvordan en mulig løsning på konflikten ser ut fra deres ståsted. I tillegg fikk vi god tid til å bli kjent med hverandre, både gjennom aktiviteter og sosialt samvær.

Etter Forbundshelga reiste Majdi, Dana, Luna og Hussam sammen med Torndheimsforbundet til Trondheim, hvor de var de neste fire dagene. I løpet av uka i Trondheim fikk de blant annet være med på tur i bymarka, omvisning i Nidarosdomen, tur til ulike museer og middag i Tryholttårnet. I tillegg var de med å arrangere en filmkveld med påfølgende debatt, med filmen “When the stones cry out”. Dette ble en spennende kveld hvor de palestinske ungdommene fikk delt sine erfaringer med flere organisasjoner i Trondheim, blant dem Israelsmisjonen og Kirkens Nødhjelp samt representanter fra Venstre og Arbeiderpartiet. I tillegg ble det arrangert en Dialogkveld i Singsakerbakken 13, hvor flere religiøse studentorganisasjoner  var invitert. Tema for kvelden var “Tilhørighet til et trossamfunn og ulike erfaringer med det”.

Vi er veldig glade for å ha hatt besøk fra Palestina igjen, og takknemlige for at palestinerne var villige til å dele sine erfaringer, tanker, håp og drømmer med oss i Forbundet.

 

Palestina Nidarosdomen

 

Nidarosdomen