Fokus på bibel, kjønn og seksualitet

Har vårt møte med bibelen blitt tolket i menns og de heteroseksuelles interesser?

Skråblikk på bibeltolkning

Bibelen har ofte blitt brukt og tolket undertrykkende når det kommer i møte med kvinner og seksualitet, dette er dessverre noe som ikke tilhører en middelaldersk tilnærming, men snarere noe som vi møter på ofte i dagens samfunn. Stemmer det at de såkalte Carissmi-prestene har lest og tolket teksten rett eller finnes det andre løsninger på bibelens “opplagte” sannheter?

Stemmer det at de såkalte Carissmi-prestene har lest og tolket teksten rett eller finnes det andre løsninger på bibelens “opplagte” sannheter? spør leder i Forbundet, Andreas Ihlang Berg.

 

Prosjekt om seksualitet og spiritualitet

I sammenheng med Skeiv Ungdoms utveksling med Gay and Lesbian Coalition of Kenya holder vi et seminar som tar sikte på å lære tolkningsteknikker i møte med religiøse tekster med utgangspunkt i den kristne bibel. Et slikt seminar vil også være en mulighet for Forbundet og Skeiv Ungdom til å utveksle erfaringer i møte med spiritualitet, kjønn og seksualitet.

Seminarholdere vil være Stine Kiil-Saga og Anders Martinsen samt Peterson Toscano.

Kiil-Saga og Martinsen er begge teologer og har skrevet boken Tekster til forandring et opplegg for kontekstuell biellesning hvor man tar på alvor den virkelighet som vi som mennesker lever i, med våre kjønn og seksualiteter. Toscano er skuespiller og er blant annet kjent for Doin’ time in Homo nomo land og Transfigurations. Som homofil og ex-ex-gay, portretterer han fantastiske fortellinger om det å være homo og det å være på kant med de normale kjønnsrollemøstrene vi finner i samfunnet.

Peterson Toscano-forestilling

Peterson Toscano holder også to forestillinger i forbindelse med seminaret. I can see Sarah Palin from my window blir vist på fredag den 6.mai kl 19.00 og Transfigurations blir vist lørdag 7.mai kl 18.00. Begge forestillingene blir holdt i Universitetsgata 20. Mer informasjon om forestillingene finner dere her:

http://www.petersontoscano.com/palin
http://www.petersontoscano.com/transfigurations

 

Skulle det være noen spørsmål er det bare å sende en e-post til undertegnede

MVH
Andreas Ihlang Berg
Leder
Norges Kristelige Studentforbund
andreasb@forbundet.no