Meld deg inn i Norges kristelige studentforbund
Type medlemskap

Ordinært medlemskap er åpent for alle som er under 34 år og kan tilslutte seg NKS' formål. Det koster 50,- kroner det første året, og 100,- kroner for påfølgende år. Gir fulle rettigheter i organisasjonen.

"Forbundsvenn" er støttemedlemskap for deg som har passert 34 år men gjerne vil støtte Forbundet videre. Det gir ingen formelle rettigheter i organisasjonen, men du vil motta AKT og informasjon om hva som skjer i Forbundet.

Lokalforbund

Har noen vervet deg? Hvem, i så fall?

Interesser

Forbundet er et sted hvor du kan gjøre det du er god på og det du har lyst til å gjøre. Har du noen interesser eller egenskaper som du kan bruke i Forbundet, velg nedenfor.

  Betaling

  Du kan betale kontingenten kontant til den som verver deg, eller du kan overføre penger til bankkonto 3000.17.18602, eller vippse til 128786.

  Reservasjon mot informasjon

  Alle medlemmer og forbundsvenner får vårt medlemsblad AKT en til to ganger i året.

  Vi sender også ut et nyhetsbrev med oppdateringer om hva som skjer i organisasjonen 4-5 ganger i året.

  I tillegg sender vi iblant eposter med invitasjon til nasjonale arrangementer eller arrangementer i ditt lokalforbund.

  Du bestemmer selv hva slags informasjon du vil få fra oss. Dersom du ønsker å reservere deg mot noe av informasjonen vi sender ut, kan du gjøre det her.

  Du kan når som helst kontakte oss på post@forbundet.no for å endre valgene dine.