Bygg våre lokalforbund – bli styreinstruktør!

Av Rogjella Anne Nydal
22. desember 2021 16:38


Hvert år gjennomfører vi styreinstruktørkurset. Deltagerne på kurset blir eksperter i organisasjonsarbeid, og våre fremste ressurspersoner når det gjelder drift av vår organisasjon og våre lokalforbund!

Vi ønsker oss motiverte forbundere som vil delta på styreinstruktørkurset og bruke det videre til å skolere lokalforbundene våre. Etter endt kurs er du ferdig utdannet styreinstruktør, og blir ansvarlig for å holde styrekurs for et lokalforbund i løpet av våren 2022.

Vi søker deg som har tidligere erfaring fra lokale styreverv i Forbundet. Du kan gjerne sitte i et lokalstyre nå! Om du har et styreverv du tenker å fortsette med også i neste periode, vil du bli styreinstruktør for et annet lokalforbund enn ditt eget. Det er en fordel om du selv har vært gjennom våre styrekurs og introduksjonskvelder.

Ved endt kurs vil du få kursbevis der det framkommer hvilke aktiviteter du som styreinstruktør har gjennomført i løpet av året, noe som kan komme godt med på en CV. Dette er en unik mulighet til å lære masse nytt, samtidig som du blir bedre kjent med andre erfarne forbundere, og gir et essensielt bidrag til lokalforbundet du lærer opp.

Søknadsfrist er 11. januar 2022.

Vervet er frivillig.

Høres dette spennende ut? Svar på dette skjema og søk!

Ingvild og Eilif, to av våre styreinstruktører