+

See, experience, act: Interview with Luwiza Makosa

Luwiza Makosa was one of four members from the SCM Norway who visited Palestine in July 2018. In this interview she explains why you should follow her path.

+

Vervekampanje 2018

Årets vervekampanje er godt i gang! Sammen skal vi gjøre Forbundet enda større og sterkere.  Les om kampanjen og de flotte premiene her!

+

Ungdommens kirkemøte

Ungdommens kirkemøte, populært kalt UKM, er unge menneskers mulighet til å få stemmen sin hørt i Den norske kirke. Sammen opparbeider vi dokumenter om saker som skal bli tatt opp til dagsorden i Kirkemøtet.