+

Mange rause delegater i Kirkemøtet!

Vi som stod bak kampanjen Raus folkekirke, noterer oss med glede at 29 av de kandidatene vi anbefalte nå har fått plass i landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet for Den norske kirke. Valgresultatet gir ikke sikkert flertall i de viktigste sakene, men gir et grunnlag for en kraftig mobilisering for en raus folkekirke.

+

Folkekirken i Danmark med homoekteskap

– Det er gledelig at biskopene i Danmark nå vil utarbeide en liturgi for ekteskap mellom to av samme kjønn, uttaler Andreas Ihlang Berg, leder i Norges kristelige studentforbund. Ny liturgi vil antakelig komme på plass til sommeren 2012, og vil sikre at lesbiske og homofile par skal få gifte seg i den danske folkekirken.

+

Les Akt på nett

  Bibel 2011 er sluppet. Med de endringene dette får for bibelforståelsen. Vi har gått tett på den nye oversettelsen, og dens betydning for leserens forståelse av Skriften. Vi har også vært ute i verden og innblikk i Palestina, Malaysia og Afghanistan. Les Akt 4 2011 på nett her!