+

Høsten i Osloforbundet

Programmet for høsten 2011 i Osloforbundet er klart og blomstrende!

+

Raus Folkekirke på kveldsnytt

Her kan du se innslaget med Raus Folkekirke på Kveldsnytt 7. september.

+

Forbundet med ny ekteskapsliturgi

Komiteens vigselsliturgi tar utgangspunkt i at Gud Skaper er kjærlighet, at kjærligheten er Guds rikes innerste vesen i fortellingen om Jesus Kristus, og at Den Hellige Ånd puster kjærlighet inn i vår verden i dag. Forbundet med ny ekteskapsliturgi