+

Raus Folkekirke på kveldsnytt

Her kan du se innslaget med Raus Folkekirke på Kveldsnytt 7. september.

+

Forbundet med ny ekteskapsliturgi

Komiteens vigselsliturgi tar utgangspunkt i at Gud Skaper er kjærlighet, at kjærligheten er Guds rikes innerste vesen i fortellingen om Jesus Kristus, og at Den Hellige Ånd puster kjærlighet inn i vår verden i dag. Forbundet med ny ekteskapsliturgi

+

Berg på debatt i NRK

På NRK Morgennytt kunne du i dag se og høre leder Andreas Ihlang Bergs løsningsorienterte kritikk av av kirkevalgsordningen som udemokratisk. Her foreslår han hvordan man best kan synliggjøre de ulike kandidater og saker for å sikre et demokratisk kirkevalg. Se www.rausfolkekirke.no for mer informasjon om dette, og se reprisen av debattinnslaget på Morgennytt.