+

Hva er Norges Kristelige Studentforbund?

Åndelig fellesskap med rom for ulikhet, engasjement og sosialt samvær.