+

Femti år med Ingrid Bjerkås

Femti år har gått siden første kvinnelige prest ble ordinert av Forbundets Kristian Schjelderup i 1961. Kan vi kalle hendelsen grunnsteinen for økt likestilling Den norske kirke?

+

Hva er Norges Kristelige Studentforbund?

Åndelig fellesskap med rom for ulikhet, engasjement og sosialt samvær.