+

Innkalling til årsmøte i Stavanger Kristelige Studentforbund

Det blir avholdt årsmøte i Stavanger Kristelige Studentforbund tirsdag 9. februar 2016. Møtet holdes i Domkirkekjelleren, kl. 20:00-21:00. Etter møtet blir det spillkveld fram til kl. 22:00. Velkommen!   SAKER: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av ordstyrer og referent 4. Godkjenning av årsberetning 2015 Se vedlegg. 5. Godkjenning av regnskap for 2015 Se vedlegg. 6. Vedtak budsjett 2016 Se… Les mer