+

Filmfotokurs

KKSF arrangerte filmfotokurs ifbm oliven-prosjektet. Kurset var ved fotograf Vegard Landsverk, og vi fikk innføring i kamerateknikk og enkel kameraføring. Jettespennande og matnyttig!

+

Godt møte om Oliven-prosjektet på Arkivet

KKSF hadde et fint møte på Stiftelsen Arkivet (www.stiftelsen-arkivet.no). Her møtte vi direktør, Aslak Brekke og konsulent, Ingrid Næser. Les mer

+

Bakgrunnen for konflikten i Palestina

Vi i Kristiansandsforbundet jobber nå aktivt videre med dokumentarfilmen om olivenplukking i Palestina. På oppstartsmøtet ble vi enige om at vi trengte mer kompetanse om konflikten. Derfor vil vi ta neste møte på Arkivet i Kristiansand, der vi vil møte direktør Aslak Brekke, som vil komme inn både på konflikten og på konflikthåndtering mer generelt. Tid er 26. oktober kl. 1600-1730. Sted er arkivet, www.stiftelsen-arkivet.no

Spørsmål: kristian@forbundet.no tlf: 93600647