+

Forbundet har fått ny logo!

Forbundets nye logo ble både vedtatt og feiret av Landsmøtet 16.-18. mars.