+

Fokus på bibel, kjønn og seksualitet

Har vårt møte med bibelen blitt tolket i menns og de heteroseksuelles interesser?

Påskemåltidsmesse i Osloforbundet

Fredag 29.april kl 19:00 feirer vi påskemåltid i Universitetsgata 20.

+

Jacob Jervell i Nordberg kirke 1. påskedag

Nordberg menighet inviterer til påskedagsgudstjeneste med Jacob Jervell, 1. påskedag klokka 11.