+

Høsten i Osloforbundet

Tradisjonen tro tilbyr Osloforbundet også dette semesteret et spennende program av og for studenter i Oslo. Her er alle velkomne. Hellig overbeviste, undrende, tvilende, skeive, rette, usikre, store, små, rutinerte, ferske, trygge, usikre, gamle og nye forbundere. Alle trengs vi for å skape et godt fellesskap. Med mindre annet er oppgitt, holdes alle arrangement i våre lokaler i Universitetsgata 20, kl. 19.00. Følg Osloforbundet på… Les mer

+

Salmebokaksjonen 2016!

Kjære Medlem, Forbundsvenn og andre venner av Oslo Forbundet! Oslo Kristelige Studentforbund eier til dags dato 2 salmebøker av den nyeste versjonen! Gjennom semestret har vi mange messer og det blir fort lite miljøvennlig når vi må kopiere opp nok sangark til alle! Vi ønsker oss derfor nye salmebøker. Planen er å skaffe nok midler til 20 bøker. Dette vil koste omtrent 6000 kr…. Les mer

+

Pilegrimstur i Polen 13-15 mai

Har du lyst til å dra på pilegrimstur i Polen? Som medlem i Osloforbundet har man mange muligheter! Kontakt styret i Osloforbundet vis du er interessert. Medlemmer i Osloforbundet blir støttet med subsidiert med 1000 kroner. Under finner du invitasjonen til turen fra “Fellowship of Orthodox Youth in Polen”. Invitation