+

Oppsummering av semesteret i Trondheim

Denne høsten har vært travel med mye aktivitet. TKSF har fått mange nye medlemmer, og det har blitt både nytt kor og band som har regelmessige øvelser i Singsakerbakken 13. Vi fikk besøk fra Palestina og hadde i den forbindelse det første temamøtet. Gjennom hele semesteret har vi jevnlig hatt temakvelder som omhandlet overgangen fra statskirke til folkekirke, konflikten i Vest-Sahara og den anglikanske… Les mer

+

Høstprogrammet i Trondheim

Hva skjer i Trondeheimsforbundet i høst?

+

Høstens program i Trondheim

Høstens program i Trondheimsforbundet er nå klart. Bli med på blant annet filmkvelder, Food & Friends og Forbundshelg!