+

Høstprogrammet i Trondheim

Hva skjer i Trondeheimsforbundet i høst?

+

Høstens program i Trondheim

Høstens program i Trondheimsforbundet er nå klart. Bli med på blant annet filmkvelder, Food & Friends og Forbundshelg!

Vårprogrammet i Trondheim

Vårprogrammet for Trondheimkristelige studentforbund finner du her