De nye styreinstruktørene i Forbundet

Hvert år utdanner vi nye styreinstruktører som skal videreformidle kunnskap om organisasjonsarbeid for nye styrer i Forbundet. Denne helgen har de nye instruktørene blitt skolert i organisasjonforståelse, styrearbeid og formidling. De gleder seg til å være med å bygge en solid organisasjon.

Dette er de nye styreinstruktørene i Forbundet: Amalie Kvamme og Merete Endresen. Ingvild Yrke fortsette fra ifjor.

Forbundet er en studentstyrt organisasjon. All makt sitter hos studentene. Forbundet styres nedenfra – fra lokalforbundene. Derfor er det viktig at kunnskap og kompetanse kontinuerlig videreformidles til neste generasjon lokalstyrer. Styreinstruktørene skal forvalte og videreformidle kunnskapen og kompetansen i organisasjonen, og bidra til at stadig nye generasjoner av studenter kjenner Forbundet, har tilhørighet til organisasjonen, og vet hva de skal gjøre når de blir valgt inn i viktige verv.

Styreinstruktørene er studenter som har erfaring fra styrearbeide lokalt eller nasjonalt, og som gjennom styreinstruktørkurset er skolert i å formidle dette videre.

“På dette kurset har vi lært mye, blitt kjent og hatt det hyggelig”, konkluderer Merete Endresen fra Trondheimsforbundet. Hun skal det neste året holde introduksjonskvelder og styrekurs i Trondheimsforbundet.

“Eg har hatt det kjekt på kurset, og gler meg til å følgje Bergensforbundet vidare”, sier Amalie Kvamme.

“Jeg er klar for et nytt år som styreinstruktør!”, smiler Ingvild Yrke som hører til i Trondheimsforbundet og som har vært Osloforbundet sin styreinstruktør dette året.