Demonstrasjon og feiring av kjærligheten

Oslo kristelige studentforbund demonstrerte utenfor stiftelsesmøtet til frimodig kirke. “Det er viktig å vise at vi også fins”, sier Marius J. Magnussen, medlem av Oslo-styret.

 

DEMONSTRASJON OG FEIRING AV KJÆRLIGHETEN

Med dette slagordet møtte en god gjeng på 9 stykk utenfor NLA Høgskolen i Staffeldts gate i Oslo mandag 20. Mars. Innenfor dørene  pågikk stiftelsesmøtet til Frimodig kirke, en konservativ kirkepolitisk gruppering som er blitt til etter kirkemøtets vedtak om vigsel 2017, en liturgi som kan brukes av både likekjønnende og ulikkjønnede.

Oslo Kristelige Studentforbund i samarbeid med Skeiv Ungdom Oslo og Akershus sto sammen om denne demonstrasjonen. Ikke en demonstrasjon mot at Frimodig kirke organiserer seg, men mot den politikken de ønsker å fronte.


Styremedlem i Osloforbundet Marius Jakobsen Magnussen holdt appell for de fremmøtte. Her fremhevet han at Forbundet har kjempet for LHBT-menneskers rettigheter og plass i kirka i over 40 år. Ved vigselvedtaket på kirkemøtet i januar 2017, er man kommet et skritt videre i dette viktige arbeidet, men veien er ennå lang å gå. Med grupperinger som Frimodig kirke som ønsker å reversere det Forbundet har vært med å kjempe frem, må vi fortsette kampen for å sikre at kirken skal være et sted for alle! Marius oppfordret de fremmøte til å vende ryggen til de som vil stenge andre ute fra kirka.

I etterkant av demonstrasjonen gikk de fremmøtte til lokalene i Universitetsgata 20 hvor det ble servert varm suppe og det var rom for videre samtaler. Lokalforbundsmedlem Albert kommenterte at å samles etterpå til mat og samtale var et godt grep og bra for slagkraften i det videre arbeidet.

Under måltidet fortalte Marius Jakobsen Magnussen om arbeidet med demonstrasjonen og fremhevet at det var en bra læring for Oslostyret og viktigheten av å bruke aktivisme som uttrykksform i Forbundet. Å arrangere en demonstrasjon er ikke bare å møte opp, men krever planlegging og mobilisering av medlemmene. Marte Simonsen, leder i Osloforbundet var fornøyd med oppmøtet på arrangementet.

Av Einar Østerhagen, Redaktør AKT