Dokumenter


Grunnlagsdokumenter

Vedtekter
Prinsipprogram

Andre viktige dokumenter

Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023
Arbeidsprogram 2021-2022
Etiske retningslinjer
Retningslinjer for AKT etter LM19
Personvernerklæring for Norges kristelige studentforbund
Arkiv

Referater fra landsstyret

Landsstyret 14. mars 2021
Landsstyret 21.-22. april 2021

Eldre referater

Landsmøter

Landsmøteprotokoll 2021
Landsmøteprotokoll 2020
Landsmøteprotokoll 2019
Landsmøteprotokoll 2018
Landsmøteprotokoll 2017
Landsmøteprotokoll 2016
Landsmøteprotokoll 2015
Landsmøteprotokoll 2014
Resolusjon fra LM 2013: Ja til obligatorisk borgerlig vigsel
Landsmøteprotokoll 2012
Landsmøteprotkoll 2011
Resolusjon fra LM 2011: Boikott Israel!
Resolusjon fra LM 2011: Støtte til biskop Erling Pettersen

Årsberetninger

Landsstyrets årsberetning 2020-2021
Landsstyrets årsberetning 2019-2020
Landsstyrets årsberetning 2018-2019
Landsstyrets årsberetning 2017-2018
Landsstyrets årsberetning 2016-2017
Landsstyrets årsberetning 2015-2016
Landsstyrets årsberetning 2014-2015
Landsstyrets årsberetning 2013-2014
Landsstyrets årsberetning 2012-2013
Landsstyrets årsberetning 2011-2012
Landsstyrets årsberetning 2010-2011

Annet

Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi (fra 2009)