Dokumenter


Grunnlagsdokumenter

Vedtekter
Grunnlagsdokumenter

Andre viktige dokumenter

Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023
Arbeidsprogram 2022
Etiske retningslinjer
Retningslinjer for AKT etter LM19
Personvernerklæring for Norges kristelige studentforbund
Arkiv

Referater fra landsstyret

Landsstyret 27. februar 2022

Eldre referater

Landsmøter

Landsmøteprotokoll 2021
Landsmøteprotokoll 2020
Landsmøteprotokoll 2019
Landsmøteprotokoll 2018
Landsmøteprotokoll 2017
Landsmøteprotokoll 2016
Landsmøteprotokoll 2015
Landsmøteprotokoll 2014
Resolusjon fra LM 2013: Ja til obligatorisk borgerlig vigsel
Landsmøteprotokoll 2012
Landsmøteprotkoll 2011
Resolusjon fra LM 2011: Boikott Israel!
Resolusjon fra LM 2011: Støtte til biskop Erling Pettersen

Årsberetninger

Landsstyrets årsberetning 2020-2021
Landsstyrets årsberetning 2019-2020
Landsstyrets årsberetning 2018-2019
Landsstyrets årsberetning 2017-2018
Landsstyrets årsberetning 2016-2017
Landsstyrets årsberetning 2015-2016
Landsstyrets årsberetning 2014-2015
Landsstyrets årsberetning 2013-2014
Landsstyrets årsberetning 2012-2013
Landsstyrets årsberetning 2011-2012
Landsstyrets årsberetning 2010-2011

Annet

Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi (fra 2009)