Don’t be a brick in this wall!

I dag har vi fått en guidet tur i Bethlehem til en bypassvei, og til muren som er i form av både betong og gjerde med berøringssensorer.

Bypassveien, som vises på bildet over, er en avgrenset vei som knytter sammen bosetninger og føres til Jerusalem. Selve veien kan kun benyttes av israelske borgere, og her er veien tydelig inngjerdet. Bypassveien går gjennom et palestinsk landområde, og deler dermed landsbyen Beit Jala i to. Dette forhindrer bøndene å nå dalen hvor de eier oliventrær og dermed hindres i å plante oliventrær og høste oliven. For å nå den andre siden av bypassveien må palestinerne nå kjøre en lang omvei.

Palestinske oliventrær

Vårt første møte med muren var ved Hebron road. Dette er et område hvor protester ofte finner sted. Da står det israelske militæret på den ene siden, og palestinere protesterer enten fredfullt eller med steinkasting på den andre siden. Dersom det israelske militæret ser palestinerne som en trussel, svarer de tilbake med metallkuler dekt av gummi. Israelerne kan skjule seg bak betongblokker, og på muren har de et automatisk maskingevær som kan styres fra Jerusalem. Det er også kameraer på muren som forhindrer palestinerne å komme nær den. Dersom en palestiner protesterer og ikke dekker ansiktet, kan vedkommende bli arrestert i ettertid. Dersom de går tildekt kan de bli arrestert på stedet.

Ved Hebron road er det en port. På den andre siden er det fortsatt palestinsk landområde, som ikke lenger kan benyttes av palestinere. Tre offisielle dager i året er porten åpen i juletiden. Dette publiseres i media for å fremme at veien er åpen mellom Jerusalem og Betlehem, noe den i realiteten ikke er.
Den kan også åpnes ved besøk av presidenter og konger, for å gi det rette inntrykket.

Muren er 5-8 meter høy, og hver 100-200 meter er det et vakttårn med både kamera og soldater på innsiden. Muren er ikke ferdig bygd, men planlegges å bli 712 km lang.
Dette innebærer både betongmur og gjerder.

Betongmuren er dekorert med graffiti. Palestinere har ikke lov til å gjøre dette på egenhånd, men kan dekorere i samarbeid med internasjonale. Banksy er blant annet en kjent gatekunstner som har dekorert flere steder på muren. Dekoreringen er ikke for å farge og muntre opp muren, men hver graffiti skal derimot sende et meningsfullt budskap og vise palestinernes syn på muren.

Dette er en sykepleier fra Gaza som ble drept av en snikskytter med tre skudd da hun hjalp sårede under en demonstrasjon.
Ahed Tamimi ble arrestert da hun var 16-17 år. Hun slo til en soldat som invaderte hjemmet hennes, og ble sittende 7 måneder i fengsel.

Videre dro vi til utkanten av Betlehem hvor vi fikk se en israelsk bosetning.

I 1996 begynte israelerne å bygge bosetningen i bildet ovenfor, og det tilføres fortsatt boliger den dag i dag. Først blir boligene bygget, så kan jøder fra hele verden flytte dit. De bygde så gjerdet rundt med begrunnelse om å beskytte bosetningen. Likevel kan en se på bildet at gjerdet ikke er inntil bosetningen, men snirkler seg opp gjennom dalen. Dette medfører at bønder ikke får dyrket landjorden sin. Palestinerne kan søke om å få gå gjennom den gule porten, og slik nå oliventrærne sine. Det er kun 2 % som får tillatelse, og dermed er det få som søker i dag. I tillegg er det kun personen som eier landjorden som får passere porten, dersom tillatelsen er innvilget, og dette er vanskelig dersom det er bestefaren i familien. Palestinerne får ikke tillatelse til å bygge hus nærmere enn 250 meter fra gjerdet. Husene på bildet har dermed rivningsordre. De som bor der nekter å flytte fra husene som allerede var der da gjerdet ble bygget. Per i dag lever de i uvisshet om når hjemmet deres vil jevnes med jorden.

Palestinske hjem med rivningsordre.
Avsperrede palestinske oliventrær.

En dag med sterke inntrykk, og utrolig god falafel!

– Aurora, Cecilie, Helene og Marita