En hyllest til vår første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås!

Av Aurora Marie Nome
19. mars 2021 15:37


- Men kampen er enda ikke over!

Forbundet feirer at Ingrid Bjerkås for 60 år siden valgte å bli Norges første kvinnelige prest! 19. mars 1961 ble Bjerkås ordinert i Vang kirke.

Fra 1956 var det helt åpnet for at kvinner kunne ordineres som prester, og flere kvinner hadde gjennomført teologistudier. Men det var ingen som hadde orket påkjenningen gjennomføringen av ordineringen førte med seg, for til tross for at lovverket på plass, måtte en få tak i en biskop som faktisk ønsket å ordinere en kvinne. Ingrid Bjerkås jobbet hardt og fikk tak i biskop Kristian Schjelderup. Som hun beskriver i sin bok «Mitt kall» var selve ordinasjonsdagen, den 19. mars 1961, en festdag. Men det tok ikke lang tid, før hun støtte på motstand i kristen-Norge, særlig fra biskopene med Menighetsfakultet i ryggen. I tillegg måtte hun jobbe hardt for å få en prestestilling. Hun takket ja til en stilling hun var den eneste søker på, og det etter tre utlysninger uten, nemlig i Berg prestegjeld, på yttersida av Senja. Også der møtte hun noe motstand, men hun var også velkommen. Bjerkås var tøff og lot seg ikke stoppe, for hun følte kallet.

Kristian Schjelderup var på 1920-tallet leder i Forbundet (den gang Norges Kristelige Studentbevegelse). Schjelderup dannet en liberal front i Forbundet som dannet grunnlaget for Forbundets progressive og kontroversielle meninger i kirke og samfunn. Dermed var det ingen overraskelse at Forbundet støttet kvinners rett til å være prester.

Til tross for at Ingrid Bjerkås fulgte kallet sitt for 60 år siden, raste debatten om kvinnelige prester seinest i fjor. Fram til i bispemøtet i oktober 2020, hadde mannlige prester rett til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester. At det i det hele tatt var lov til å nekte samarbeid med kvinnelige prester i kanskje verdens mest likestilte land fram til i fjor, er hårreisende! Heldigvis ledet diskusjonen til det bedre, ved at Bispemøtet gjorde det ulovlig for mannlige prester med «samvittighetskvaler» å nekte samarbeid med sine kvinnelige kollegaer.

Likevel er det, ifølge Den norske kirkes årsrapport fra 2019, kun 36 prosent av prestene som er kvinner. I bispedømmene Stavanger, Bjørgvin og Møre er andelen så lav som 21-26 prosent. Mange er fortsatt overbevist om at det er kun menn som har autoriteten til å tale Guds ord. Og på verdensbasis er kvinnelige prester i et klart mindretall. Verdens største kirkesamfunn, Den katolske kirke, tillater fortsatt ikke kvinnelige prester. Dette gjelder også den ortodokse kirke som er verdens nest største kirkesamfunn. Og selv innad i noen av de protestantiske kirkesamfunnene, er kvinner hindret i å få de høyeste posisjonene i kirka. Vi har altså fortsatt en lang vei å gå, før kvinner er likestilt med menn i kirka.

60 år etter må vi fortsatt jobbe for å utjevne kjønnsforskjellene når det gjelder presteyrket i Norge. 60 år etter må vi være bevisste på at det er ytterst få kvinnelige prester ellers i verden. 60 år etter er det svært viktig å løfte fram den tøffe dama som valgte å bli den aller første kvinnelige presten i Norge. Vi hyller i dag Ingrid Bjerkås som med sitt mot og kall, banet vei for sine medsøstre som ønsket å leve ut sitt kall til Gud!