Engasjement for Palestina

F.v: Harald, leder for Forbundet i Palestina Mona, Stine og Gaute.

Landsstyret i Norges Kristelige Studentforbund jobber aktivt mot et samarbeid med Palestina.

Landsstyret jobber aktivt med et Palestina-engasjement, og oppfordrer flere til å engasjere seg.

Engasjementet fikk en god start under høstens World Education Forum, som ble arrangert i Palestina.

Mer om dette og planene videre kan du lese i artikkelen «Forbindelse til det hellige land» av generalsekretær Gaute Brækken. Her deler han sine tanker om møtet med «Det hellige land» under World Education Forum.

Artikkelen er også trykket i Akt nr 4, 2010