Folkekirken i Danmark med homoekteskap

– Det er gledelig at biskopene i Danmark nå vil utarbeide en liturgi for ekteskap mellom to av samme kjønn, uttaler Andreas Ihlang Berg, leder i Norges kristelige studentforbund. Ny liturgi vil antakelig komme på plass til sommeren 2012, og vil sikre at lesbiske og homofile par skal få gifte seg i den danske folkekirken.

Det var i november det ble kjent at den nye kirkeministeren i Danmark har bedt biskopene om å utarbeide en liturgi, som gjør det mulig for homofile og lesbiske par å ha kirkebryllup. Dette får slutt på  diskrimineringen som har foregått til nå.

I Den norske kirke venter vi fortsatt på at det skal settes i gang arbeid med ny ekteskapsliturgi som åpner for homobryllup i kirken.
– Folkekirken i Danmark går nå foran, og vi vil jobbe aktivt for å få på plass en ny vigselsliturgi i Norge snarest.

Norges kristelige studentforbund utarbeidet et forslag til felles ekteskapsliturgi i 2009, som du kan lese her: https://forbundet.no/files/2011/09/2009-02-Forbundet-med-ny-ekteskapsliturgi.pdf