For Vest-Saharas frihet!

Vest-Sahara - flagg

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) fordømmer Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara.

De siste 40 årene har Marokko, gjennom voldelige handlinger, tortur, løgn og bedrag, annektert Vest-Sahara. Alle stater i verden sier at man støtter FNs fredsprosess i området, men uten et parallelt press på Marokko vil en slik fredsprosess åpenbart være svært fånyttes. NKS mener at i denne konflikten er det er én part som bryter folkeretten og okkuperer deler av et ikke-selvstyrt område, og en annen part som representerer folket i territoriet, og insisterer på at folkeretten skal følges.

Så lenge Marokko nekter å respektere både inngåtte fredsavtaler og FNs krav om selvbestemmelse for sahrawiene, og fortsetter å begå overgrep mot fredelig demonstrerende saharawier, vedtar NKS å støtte det saharawiske folkets rett til frihet og deres rett til selvbestemmelse i området.

NKS tar avstand fra Marokkanske myndigheters målrettede trakassering og ydmykelse av det saharawiske folket, og anser dette som direkte brudd på menneskerettighetene. NKS tar også avstand fra Marokkos utallige voldshandlinger i Vest-Sahara og støtter de saharawiske gruppene som velger å kjempe sin legitime frigjøringskamp med fredelige midler.

NKS fordømmer internasjonale selskaper som det franske oljeselskapet Total, som i samarbeid med Marokkanske myndigheter, profiterer på konflikten med å utnytte naturressursene i området. Vi krever at norske myndigheter trekker oljefondet ut av investeringer som direkte bidrar til okkupasjonen og i stedet støtter fredelige aktiviteter som bidrar til frigjøringen for det saharawiske folk. NKS appellerer til verdenssamfunnet til å legge press på Marokkanske myndigheter og jobbe med fredelige midler for friheten til Vest-Sahara.

Vedtatt i Landsstyret 20.09.2014

Du kan lese mer om okkupasjonen av Vest-Sahara på Støttekomiteen for Vest-Sahara sine nettsider.