Forbundet har fått ny logo!

Du har kanskje sett den på Facebook, Instagram eller her på nettsiden allerede? Den nye logoen består, i likhet med den gamle, av nattverdselementene brød og vin. Forbundet er åpent for alle og rommer studenter fra ulike bakgrunner og trossamfunn som bringer med seg sterke meninger og bredt engasjement for kjønnsrettferdighet, Palestina, fred, rettferdighet og internasjonal solidaritet. I nattverden vi kommer sammen og blir ett, på tvers av meninger, bakgrunn og kirketilhørighet.

Logoen er laget av Petter Bergundhaugen i VON kommunikasjon. Logoer til alle lokalforbundene finner du i Ressursbanken.