Førti prosent rausere kirke

RFK-sekretær Ingvar Skjerve forklarer viktigheten med aktiv valgdeltakelse.

Kirkevalget sikret en raus folkekirke. Minst førti prosent stemte for en fortsatt åpen og raus folkekirke.

 

Resultatene etter Kirkevalget viser at minst 40% av de som stemte ønsker en fortsatt åpen og raus folkekirke. Når Kirkemøtet skal samles til våren betyr dette at mange representanter vil presse på for å få vedtatt ekteskapsliturgi for homofile og lesbiske par.

 Se kandidatene på hjemmesiden til Raus Folkekirke

Valgdeltakelse på bare 10,6 prosent førte til at bare 22 av de kandidatene som ble anbefalt av Alliansen for en Raus folkekirke ble valgt.

 

Flere stemmer forkastet

Talsperson for alliansen Ingvar Skjerve uttrykker skuffelse over at mobiliseringen ved Kirkevalget ikke ble større.

– Det er en skandale at nesten 1 av 10 stemmer ble forkastet i opptellingen. Dette kan ha fått avgjørende betydning for valgresultatet. Dette viser at valgordningen må endres! Sier Skjerve.

 

Lav valgdeltakelse i det liberale Oslo ga de konservative stor innflytelse der. I Hamar bispedømme kuppet Raus folkekirke bispedømmerådet med seks av sju representanter. På Møre var det ingen av Raus folkekirke sine kandidater som ble valgt inn.

Kirkevalget 2011 viser tydelig at det er nødvendig å kjempe videre for den åpne og rause folkekirken i Norge.

 

 

 For flere spørsmål kontakt:

 

Ingvar T. Skjerve, 95926533

www.rausfolkekirke.no