Fredsfakkeltog lørdag 10. desember

FOKUS og Norges Fredsråd arrangerer fakkeltog i forbindelse med utdeling av Nobels Fredspris, lørdag 10. desember klokka 17.30 på Youngstorget. Se mer info i artikkelen.

 

Forbundet inviteres til å tilslutte seg fakkeltoget.

  • På Youngstorget klokka 17.30 vil det vil bli holdt appeller før avgang kl. 18.15.
  • Fakkeltoget vil følge følgende rute: Youngstorget, Torggata, Stortorget, Karl Johansgate.
  • Toget vil ende opp utenfor Grand Hotell i Karl Johansgate.
Hovedparolene til FOKUS blir i år:

•         Vold mot kvinner er ikke kulturelt, men kriminelt
•         Jordas minst brukte ressurs er kvinner
•         We are survivors, fighters – not victims
•         more Women – more Peace

Vi håper på stor oppslutning om fakkeltoget!

Vi ber de som ønsker å tilslutte seg fakkeltoget om å sende en bekreftende mail til: mm@fokuskvinner.no
Detal­jert pro­gram med navn på appel­lan­ter og kul­tu­relle inn­slag kom­mer snarlig her.

Hovedarrangører: FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) og Norges Fredsråd.