Gratulerer med dagen!

 

For å oppnå kjønnsrettferdighet er det nødvendig å anerkjenne og adressere diskriminering av kvinner. Vi står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk og politisk underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til å ta en utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. Arbeidet med kjønnsrettferdighet må ta for seg både strukturelle problemer og diskriminerende praksiser.

Samtidig må det også arbeides med å bevisstgjøre kvinner om deres rettigheter og verdi og jobbe for lik deltakelse i beslutningsprosesser og i det politiske rom. Fordi problemene er globale må arbeidet for kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt perspektiv.
(Fra Kjønnsrettferdig plattform for Norges Kristelige Studentforbund)

Det finnes ingen bedre dag for å brette opp ermene og gjøre noe med disse problemene enn den internasjonale kvinnekampdagen 8. mars. Vi har samlet en oversikt over det viktigste som skjer der ditt lokalforbund holder til. Håper alle får en god kamp- og fest dag. For alt som er vunnet og alt som fortsatt gjenstår. Gratulerer med dagen!

Bergen:
Oppmøte for tog på Torgallmenningen kl. 17

Oslo:
Oppmøte i Universitetsgata 20 kl 16:30
Gudstjeneste i Oslo domkirke kl 17
Kvinnekamptog fra Youngstorget kl 18

Stavanger:
Oppmøte for kvinnekamptoget i Byparken kl. 17

Tromsø:
Kvinnekamptoget går fra Stortoget kl. 17
8.mars-gudstjeneste i Tromsø domkirke kl. 20

Trondheim:
Oppmøte til 8. mars-markering på Torget i sentrum kl. 17
Festmøte i Statens hus fra kl 18

Gratulerer med dagen!