Høsten i Osloforbundet

Tradisjonen tro tilbyr Osloforbundet også dette semesteret et spennende program av og for studenter i Oslo. Her er alle velkomne. Hellig overbeviste, undrende, tvilende, skeive, rette, usikre, store, små, rutinerte, ferske, trygge, usikre, gamle og nye forbundere. Alle trengs vi for å skape et godt fellesskap.

Med mindre annet er oppgitt, holdes alle arrangement i våre lokaler i Universitetsgata 20, kl. 19.00.

Følg Osloforbundet på Facebook for mer detaljert informasjon om arrangementene.

AUGUST
26. august: Semesterstartsmesse og fest

SEPTEMBER
2. september: bibel&børst på Sognsvann!
9. september: Introduksjonskveld
16. september: Regnbuebønn
20. september: Temakveld: Palestina
23.-25. september: Forbundshelg på Haugtun
30. september: Høsttakkefest og matpakkeaksjon

OKTOBER:
7. oktober:
 bibel&Åpen Scene
14. oktober: Gatebønn med matpakkeaksjon
21.oktober: Allmøte
23. oktober: Pilegrimstur
28. oktober: Allehelgensmesse og fest

NOVEMBER:
4. november:
 Temamøte
11. november: Taizébønn
18. november: Tapaskveld
25. november: Matpakkeaksjon og midnattsmesse

DESEMBER:
2. desember: Adventsmåltid
9. desember: Messe og semestersluttsfest