Hvem skal du stemme på i Kirkevalget?

Kirkevalget foregår 11. og 12. september. På Rausfolkekirke.no finner du en anbefaling av hvilke kandidater du kan stemme på i bispedømmerådsvalget.