Ingen rettferdighet, intet menneskeverd

Tidlig om morgenen, rundt femtiden, lørdag 15. juni vekkes Abbasi-familien av at politiet kommer for å hente dem. De skal kastes ut av landet, sendes til Afghanistan. Abbasi-familien har bodd, gått på skole og vært en del av lokalsamfunnet i Trondheim siden 2012.

I den rettslige avgjørelsen som ligger til grunn for utsendelsen, skriver Utlendingsnemnda (UNE) at det er sterke menneskelige hensyn i saken som taler for at familien kan få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Det som likevel er bestemt, er at familien skal sendes ut på grunnlag av innvandringsregulerende hensyn.

Fra hjemmet sitt i Trondheim går ferden til Røros, hvor det står et privatfly og venter. Mor i familien er syk og bevisstløs, men regnes som frisk nok til å fly. De mellomlander i Oslo og samme fly tar dem videre til Istanbul før de skal med rutefly til Kabul, Afghanistan. Et land to av de tre barna i familien aldri har vært i, og hvor den eldste, 22-åringen, ikke har vært siden han var to år. Dit skal vi sende familien. Fremme i Istanbul konstateres det at moren i familien er for syk til å reise til Afghanistan, hun er enda bevisstløs, og skal sendes tilbake til Norge. To av de tre barn er myndige, så Politiets utlendingsenhet (PU) mener at det er forsvarlig å sende dem til Kabul, uten moren. Afghanske myndigheter derimot, mener at det ikke er forsvarlig å sende barna inn i landet uten en omsorgsperson. Dermed ender PU med å sende hele familien tilbake til Norge.

Beskjeden om dette kommer sent mandag kveld. Nå er vi selvsagt glade for at Abbasi-familien returnerer til Norge, men vi vet at siste ord i saken ikke er sagt. I Forbundet mener vi at i saker der mennesker på humanitære grunnlag kan få oppholdstillatelse i landet, så må de det. Det er ingen tvil om at det er helt forkastelig å sende mennesker til et så utrygt land som Afghanistan, et land som Utenriksdepartementet på regjeringens egne nettsider fraråder alle reiser til eller opphold i. Det er ikke forsvarlig å sende mennesker til et land hvor du som regjering anbefaler din egen befolkning å holde deg borte fra fordi «Risikoen for å bli rammet av terrorangrep og kamphandlinger er betydelig de fleste steder i Afghanistan.». Åpenbart synes regjeringen det er helt greit å sende mennesker man ikke anser som egne borgere og som etnisk norske inn i et så farlig land som Afghanistan. Det synes ikke vi i Forbundet er greit!

I Forbundet har vi tro på at alle mennesker, uavhengig av etnisitet, har like stor verdi, og at rettferdighet for alle er viktige elementer for å oppnå fred, rettferdig og likestilling. I denne utsendelsen av Abbasi-familien ser vi ingen rettferdighet, intet menneskeverd. Vi står sammen med familien, miljøene rundt familien, og alle som har vist sin støtte til Abbasi-familien i kampen om at de skal kunne fortsette å leve sine liv i Trondheim. Vi vil anmode til en endring i politikken, slik at vedtaket om utsendelse av Abbasi-familien og familier i lignende situasjoner endres, og at familien får permanent oppholdstillatelse i Norge!

Tekst: Alex Ramstad Døsvik, leder i Forbundet