Innkalling til årsmøte i Stavanger Kristelige Studentforbund

Det blir avholdt årsmøte i Stavanger Kristelige Studentforbund tirsdag 9. februar 2016.

Møtet holdes i Domkirkekjelleren, kl. 20:00-21:00.

Etter møtet blir det spillkveld fram til kl. 22:00.

Velkommen!

 

SAKER:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Godkjenning av årsberetning 2015
Se vedlegg.

5. Godkjenning av regnskap for 2015
Se vedlegg.

6. Vedtak budsjett 2016
Se vedlagt forslag.

7. Valg styre for ett år
Foreslåtte kandidater:
Malin Tveterås
Tone Reinertsen
Andreas Gaard

8. Valg av delegater til NKS’ Landsmøte 2016
Landsmøtet avholdes i Oslo 18.-20. mars. Alle utgifter dekkes av NKS og/eller lokalforbundet.

9. Innstilling på representanter til NKS’ landsstyre for ett år

10. Diskusjon om aktiviteter 

 

Alle medlemmer av Stavanger Kristelige Studentforbund som har betalt kontingent i 2016 har stemmerett på årsmøtet. Om du ikke har mottatt giro for medlemskontingent, kan du betale medlemskapet til konto 3000.17.18602. Merk betalingen «Medlemskap 2016». Kontingenten er 50,- kroner for nye medlemmer og 100,- andre året. Kontingenten kan også betales kontant i forkant av møtet. 

Dersom du ønsker å stille til valg til styret, til landsstyret eller å være delegat til landsmøtet, gi lyd under årsmøtet, og/eller send en epost til post@forbundet.no i forkant. 

 

VEDLEGG:

Forslag til budsjett SKSF 2016

Årsregnskap SKSF 2015

Årsberetning for Stavanger Kristelige Studentforbund 2015