Innsamling til Kvinnesenteret Abu Dis

Her er kvinnene ved senteret i full gang med et broderiprosjekt

Forbundet har startet givertjeneste for Kvinnesenteret, for å finansiere innkjøp av buss og lønninger. Vil du bidra? Les mer om prosjektet og givertjenesten i artikkelen.

 

Kantineprosjekt

Kvinnesenteret ble invitert av UNWOMEN til å være med på prosjektet «Kvinnedrevne skolekantiner» skoleåret 2010/2011. Målene med prosjektet er i hovedsak:

  1. Å styrke kvinners egenverd
  2. Å skolere og selvstendiggjøre kvinnene ved å gi dem utdanning og ansvar og etablere en bærekraftig modell for inntektsbringende arbeide.
  3. Å løfte deres engasjement i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med utdanningsmyndighetene og foreldre/elever.
  4. Å fremme elevers skolehelse ved å tilby næringsrik og lokalprodusert mat i skolekantinene.

 

Bussinnkjøp

For å frakte maten rundt til skolene, har senteret til nå måttet være avhengige av at ei av kvinnene har hatt mulighet til å bruke sin lille privatbil. Det ble for dyrt å bruke «service» – det lokale taxi-tilbudet. Derfor har lederne av kvinnesenteret bestemt seg for å samle inn penger til en egen minibuss, i praksis en 8-seters bil.

– Planen er å ansette en kvinnelig sjåfør til å ha ansvar for minibussen, forteller Signe Marie, som blir første kvinnelige yrkessjåfør her.

Dette vil sette et viktig eksempel overfor hele Abu Dis og nabolandsbyene. Bussen vil også bli brukt til transport av barn og ungdom ved det andre senteret under «Al Nahda Charitable Society», som driver barnehage, bibliotek og journalistgruppe for ungdom.

På den måten håper de nå å kunne skape ekstra inntekter til senteret.

Les hele artikkelen om Kvinnesenteret Abu Dis

 

Behov for støtte

Det er fremdeles behov for pengestøtte til innkjøpet av bussen og til lønninger for de som er involvert i broderiprosjektet og i kantineprosjektet. Forbundet har akkurat startet givertjeneste for Kvinnesenteret, så dersom du ønsker å bli fastgiver kan du sette inn et valgfritt månedlig beløp til kontonr. 3000.17.22103 eller gjerne et engangsbeløp om det passer deg bedre. Dette er samme konto som ble brukt i adventskalenderen. Merk betalingen med “Kvinnesenteret i Abu Dis” og fakturaadresse:

Norges Kristelige Studentforbund
Universitetsgata 20
0162 Oslo