Kirken og arbeiderbevegelsen

I denne boken tas forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen i Norge for første gang opp til samlet behandling.

Er sosialisme og kristendom naturlige fiender eller naturlige allierte? Nils A. Agøy tar forholdet mellom Arbeiderbevegelsen og kristendommen i nærmere øyesyn i boken «Kirken og arbeiderbevegelsen».

Forbundets historie er viet stor plass i boken.