Kvinnesenteret i Abu Dis

Brodering og kantinedrift skaper arbeidsplasser til 50 kvinner på Al Nahda Charitable Society Women’s Center i Abu Dis. Siden 2005 har senteret organisert alt fra treningsgrupper til engelskklasser, og gjort kvinner til selvstendige, aktive deltakere i sine lokalsamfunn. Forbundet har lenge støttet kvinnesenteret i Abu Dis, og vi oppfordrer deg til å gjøre det samme. Hvordan? Ved å kjøpe flotte håndlagede broderier på Forbundshelga, så klart!

Abu Dis er en liten landsby på Vestbredden, fysisk adskilt fra Øst-Jerusalem av Israels separasjonsmur. Kvinnesenteret i Abu Dis er en del av Al Nahda Charitable Society som ble stiftet i 2005. Formålet med senteret var å skape en arena hvor kvinner fra landsbyen kunne møtes, dele tanker og ideer, og lære og støtte hverandre. Et nøkkelmål var å gjøre kvinnene selvstendige og i stand til å ta aktivt del i sine lokalsamfunn. Gjennom å gi muligheter til utdanning og egen inntekt i en tid med høy arbeidsledighet har kvinnesenteret spilt en viktig rolle for mange familier. Muren gjør det stadig vanskeligere for mennene i landsbyen å reise over til Israelsk side for å arbeide, noe som gjør kvinnesenteret ekstra viktig for familieøkonomien. Gjennom årene har kvinnesenteret organisert mange aktiviteter, fra sosiale sammenkomster, håndarbeidskurs, blomsterdekoreringskurs og engelskklasser, til helseopplysningstjenester og treningstilbud.

Arbeidet skaper inntekt, men aktivitetene på kvinnesenteret har også betydning langt utover dette. Kvinnene blir også mer beviste sine rettigheter, og utrustet til å engasjere lokalsamfunnet i politiske spørsmål. Kvinnesenteret er en ledercamp, og samarbeider med den lokale organisasjonen Palestinian Family Planning and Protection Association som bevisstgjør om tilgang til tjenester vedrørende seksuell og reproduktiv helse, samt sprer kunnskap om rettigheter og vold mot kvinner. Det arrangeres hjemmebesøk, psykososial og juridisk veiledning, kvinneklinikk med gynekolog, aktivitetsdager på skoler, seminar på universitet, undervisning hos lokale organisasjoner, ungdomsmagasin etc.

Broderiprosjektet har nå vært aktivt i over 10 år, og gir jobb til mer enn 45 kvinner på senteret, inkludert representanter fra beduinklaner. Produktene som lages er mange og fargerike, og inntektene fordeles rettferdig mellom alle som jobber på senteret. Se bilder og prisliste. Kanskje du finner den perfekte julegaven? Vi stiller ut alt vi har på Forbundshelga 2020; det er bare å glede seg!

I tillegg til broderier driver senteret et kantineprosjekt som gir arbeid til 18 kvinner, som tar seg av både matlaging, transport og salg. Kantinene produserer sunn og næringsrik mat til en god pris for 7 offentlige skoler i nærområdet i samarbeid med det palestinske utdanningsdepartementet. Prosjektet, som i begynnelsen ble støttet av både UNWOMEN og Norge, er nå helt selvgående. I 2013 samlet Forbundet inn penger til en bil for å lette transportarbeidet. I skrivende stund investeres det i både bakerovn og eltemaskin, noe som vil gjøre arbeidsforholdene lettere samtidig som produksjonen økes.

I samarbeid med det palestinske familiedepartementet driver senteret kapasitetsbygging for å forhindre vold mot kvinner. I tillegg tilbyr senterets tilknyttede klinikk helse- og rådgivningstjenester, blant annet innen familieplanlegging, ekteskapsspørsmål og mammografi. Det organiseres også hjemmebesøk til kvinner fra beduinsamfunn.

Forbundet har tidligere besøkt kvinnesenteret i Abu Dis gjennom vårt utvekslingsopplegg. Vi planlegger å besøke Palestina igjen i løpet av neste år. Dersom du er interessert i å være med på en slik tur, ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver (solveig@forbundet.no). Her kan du lese mer om forbundets Palestinaengasjement.

Forbundet besøker kvinnesenteret på en av turene til Palestina.