L, H, B og T – og resten av alfabetet?

Felles for folk som ofte kalles skeive eller queer, er å bryte med heteronormativiteten på ulike måter.

‘Heteronormen’ sier at alle blir født som enten gutt eller jente, og at det finnes riktige og gale, eller normale, måter å leve på som henholdsvis gutt eller jente. For eksempel at gutter skal være store og tøffe og forelske seg i jenter, og at jenter skal være omsorgsfulle og søte, og forelske seg i gutter. To jenter som er kjærester, er et tydelig brudd på denne normen. Mange vil også si at for eksempel kvinner som ikke vil ha barn, eller menn som ikke ønsker å ha mye sex, bryter heteronormen. Sanksjonene fra samfunnet står ofte i forhold til hvor kontroversielt bruddet med normen regnes som, og hvorvidt bruddet er synlig for andre eller ikke.

Lhbt-personer representerer ofte de mest synlige bruddene på heteronormativiteten. Særlig hvis de har en partner av samme kjønn, eller hele/deler av livet har et kjønnsuttrykk som avviker noe fra “normalen.” Andre skeive grupper i vårt samfunn er for eksempel aseksuelle/frivillig enslige og ikke-monogame. Tidligere har f. eks. alenemødre eller skilte foreldre vært en skeiv gruppe som fikk mange spørsmål, men nå er dette blitt mer vanlig. Kanskje alenefedre er ei gruppe som rammes hardt av heteronormen i Norge i 2013?

Lesbisk = kvinne som ønsker romantiske relasjoner til andre kvinner. Begrepet oppsto for å synliggjøre at også kvinner var homoseksuelle. En lesbisk kvinne kan også kalles homofil/homoseksuell.

Homofil = samlebegrep for personer som ønsker romantiske relasjoner til personer av samme kjønn. Homofil brukes også spesielt om menn som ønsker romantiske relasjoner til andre menn.

Bifil = person som forelsker seg i både kvinner og menn, eller kanskje ikke er så opptatt av hvilket kjønn partneren har.

Transperson = person som har en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødsel (en person som identifiserer seg med den identiteten en er født med, kalles cis-person)

Homoseksuell, homofil, homo, homse? Partnerskap, ekteskap, likekjønnet samliv? Transvestitt, transseksuell, transkjønnet, transperson, transe? Det er mange begreper å snuble i. Noen betyr det samme, men stammer for eksempel fra ulike tiår eller ulike miljøer. Hvis du lurer på hva noen foretrekker å bli kalt, kan det ofte være nyttig å spørre. Det gjelder også når du blir usikker på om du skal si “hun,” “han” eller et mer nøytralt pronomen.

Du kan lese mer om denne tenkemåten her: http://www.skeivungdom.no/skeive-fakta/

Trans, kjønn og kirke

Line er med i transpolitisk utvalg, en av de nyeste og mest aktive arbeidsgruppene i Skeiv Ungdom. Sommeren 2013 blir det sommerleir for transungdom fra hele Norge. Kontakt transpolitisk@skeivungdom.no for å få vite mer om dette, eller få råd om trans*.

 “Aller først, Line: Hvorfor skal folk i kirken kunne noe om trans? Det virker jo vanskelig nok for mange å lære forskjellen på homofil og bifil, liksom…”

Jeg tror kirken selv ønsker å være en inkluderende arena som er åpen for alle som ønsker å delta. Da er det helt naturlig at folk gjør det de kan for at folk skal føle seg velkommen og ivaretatt. Da er det nødvendig å ha kunnskap om hvordan man kan gjøre kirken åpen for transpersoner og andre som ikke er bekvemme med boksene «gutt» og «jente.» Samfunnet vi lever i er i liten grad tilpasset transpersoner, og mange utsettes for utrolig ubehagelige situasjoner. Ofte skjer dette fordi folk ikke har kunnskap og ikke selv forstår at de oppfører seg ubehagelig.  Ved å bli gode på transinkludering kan kirken også tjene som en friplass for transpersoner, og et miljø der de kan finne støtte.

“Er det ikke fryktelig vanskelig å legge til rette for et kjønnsinkluderende miljø i ei ungdomsgruppe? Og slitsomt for alle cis-personene å måtte ta hensyn til transpersoner hele tida?”

Det er ikke fryktelig vanskelig å tilrettelegge for kjønnsinkludering. Det krever at du som er leder gjør en liten omstilling i hvordan du prater og tenker, men når den jobben er gjort er det egentlig bare å fortsette på den måten. Men noen kjenner kanskje ingen åpne LHBT-ungdommer? Fakta er at de er der, overalt, i alle menigheter. LHBT-ungdommer vet hvilke negative reaksjoner som av og til kan komme. Mange ønsker å være sikker på å bli godt mottatt, før de vil «komme ut av skapet.»  Hvis en lykkes med å signalisere at menigheten er en trygg og åpen plass, vil LHBT-ungdommene tørre å komme ut også der.

“Mange cis-personer blir nysgjerrige når de møter transpersoner. Hva er det greit å spørre om, hva er skikkelig uhøflig å spørre om, og hvor kan en finne svar på noen av de uhøflige spørsmålene?”

Det viktigste først: Husk at i det du stiller den typen spørsmål med andre folk til stede, forteller du også alle andre om at vedkommende er eller kanskje er transperson. For mange vil dette oppleves veldig ugreit. Det er viktig å passe på at man ikke risikerer å “oute” folk som det kalles. Det vil si å opplyse om deres transstatus til folk de ikke vil at skal vite det.

Når man møter folk som er forskjellige fra en selv, er det naturlig å bli nysgjerrig. Dette er vel og bra, og kan ofte være interessant for begge parter. Men det er en tid og et sted for alt. Føl litt på stemningen, tar vedkommende temaet opp selv?

En god hovedregel er å ikke spørre om operasjoner og behandling. Dette er privat medisinsk informasjon. Utover det varierer det veldig fra person til person. Har du spørsmål du tenker er personlige, kan du enten google. eller veldig gjerne ta kontakt med noen av oss i Skeiv Ungdom som vil prøve å svare! Vi svarer på meste og er veldig lite hårsåre.

Tips: Hvordan legge til rette for et kjønnsinkluderende miljø?

1. Gjør det klart første gang gruppa møtes at i denne gruppa skal alle få være seg selv og at det er rom for alle, uansett kjønnsidentitet, seksualitet – og legg gjerne til f. eks. funksjonsevne, nasjonalitet, bakgrunn.. Det er viktig å eksplisitt si ordet kjønnsidentitet. Hvis du er for generell vil folk tenke at det sikkert ikke gjelder for meg.

2. Utrykk deg på en kjønnsnøytral måte og prøv å unngå stereotype forestillinger om kjønn. Unngå å bruke kjønnede utrykk som gutt og jente hvis det ikke er helt nødvendig og relevant. Skal man snakke om hva som skjer i kroppen under pubertet er det helt sentralt å fortelle hva som er forskjellen på gutter og jenter. Skal man prate om forelskelse er det helt irrelevant. Hold kjønn ute når det ikke betyr noe. Da unngår man å skape stereotyper. Strenge regler, sagte eller usagte, for hva bare gutter eller bare jenter kan gjøre, skaper usikkerhet. Er det mindre strenge regler på hvem som kan gjøre hva, gjør det livet lettere for transungdom, og strenge kjønnsnormer begrenser ofte cis-ungdom også. Unngå å dele inn i jente- og guttegrupper. Hvis det skulle oppstå en situasjon der ungdomsgruppa blir kjønnsdelt, pass på å ivareta de som kanskje velger en annen gruppe enn det man skulle tro.

3. Diskuter disse tingene med de andre som er ungdomsledere. Hvis dere alle drar i samme retning og har tenkt på løsninger på forhånd, blir det sjelden noe problem å ivareta transungdom.