Landsmøte 21. mars 2020

Forbundet avholder vanligvis landsmøte i Oslo en gang i året. Dette er det høyeste og mektigste organet i organisasjonen vår, og alt som blir bestemt på landsmøtet, må følges opp av landsstyret og de ansatte.

Av hensyn til smittevern vil årets landsmøte foregå over videolink, lørdag 21. mars, kl. 10-14. Vi vil ikke behandle alle sakene som er satt opp på sakslista som ble sendt ut med 2. innkalling, men ta for oss de viktigste sakene som vi behøver vedtak på for å komme i gang med videre arbeid. Påmeldte delegater bes følge med på epost for endelig saksliste og andre oppdateringer om landsmøtet. Videoløsningen vi benytter oss av finnes på Whereby.com/Forbundet og krever ikke innlogging.

Alle lokalforbund har rett til å sende minst tre delegater. Har lokalforbundet 30 medlemmer eller mer, kan de sende fire delegater, og har lokalforbundet 50 medlemmer eller mer, kan de sende fem delegater. Lokalforbundene velger sine delegater på sitt eget årsmøte. Påmelding til landsmøtet skjer gjennom dette skjemaet.

Under landsmøtet behandler delegatene vanligvis følgende saker:

1 Konstituering av landsmøtet
2 Godkjenning av referat fra forrige landsmøte
3 Årsmeldinger 2019 fra landsstyret, lokalforbundene, ansatte, utvalgene, medlemsbladet AKT og diverse samarbeid
4 Regnskap 2019
5 Budsjett 2020
6 Vedtekter
7 Organisasjonssaker – treårsplan, årstema, etiske retningslinjer, teologisk plattform, sammenslåing av grunnlagsdokumenter
8 Valg

Alle sakspapirer til landsmøtet finner du her.