Landsmøte 20.-22. mars 2020

Forbundet avholder landsmøte i Oslo en gang i året. Dette er det høyeste og mektigste organet i organisasjonen vår, og alt som blir bestemt på landsmøtet, må følges opp av landsstyret og de ansatte.

Påmelding til landsmøtet skjer gjennom dette skjemaet. Alle lokalforbund har rett til å sende minst tre delegater. Har lokalforbundet 30 medlemmer eller mer, kan de sende fire delegater, og har lokalforbundet 50 medlemmer eller mer, kan de sende fem delegater. Lokalforbundene velger sine delegater på sitt eget årsmøte.

I 1. innkalling til landsmøtet finner du tid, sted, delegatfordeling, vedtekter og informasjon om hvordan du kan levere egne forslag og endringsforslag til landsmøtet. 1. innkalling sendes ut til lokalforbundene og de faste sammenslutningene senest 8 uker før møtets start, altså innen fredag 24. januar.

I 2. innkalling til landsmøtet finner du dagsorden, eventuelle innkomne endringsforslag til vedtektene, og flere andre sakspapirer. 2. innkalling sendes ut til lokalforbundene, de faste sammenslutningene og påmeldte delegater senest 3 uker før møtets start, altså innen fredag 28. februar.

Alle delegater kan sende inn forslag om å endre vedtektene. Slike forslag sendes inn senest 4 uker før møtets start, altså innen fredag 21. februar.