Landsmøtet 2019

LEVERE ENDRINGSFORSLAG

Program

Deltakere

Sakspapirer

Å delta i møtet

Ordliste for landsmøtet

Dugnad

Universitetsgata 20 (U20)

Forbundets retningslinjer mot seksuell trakassering

Overnatting

Å komme seg til landsmøtet

Å komme seg til landsmøtet

Fra Gardermoen: Ta flytoget til Nationaltheatret. Gå ut utgangen mot Karl Johan/Studenterlunden. Gå ut og til venstre over det lille torget. Gå ned Karl Johans gate (med Slottet i ryggen). Ta første gate til venstre inn Universitetsgata. Universitetsgata 20 ligger på høyre hånd, mellom Subway og Texburger. Ring på der det står Norges kristelige studentforbund. Kart her.

Fra Oslo S:
Gå ut gjennom utgangen i Østbanehallen (følg skiltene). Da kommer ut på Jernbanetorget, helt i bunnen av Karl Johans gate. Spankuler oppover Karl Johan i ti minutter. Når du passerer Stortinget, er du nesten framme. Ta til høyre inn Universitetsgata. Universitetsgata 20 ligger på høyre hånd, mellom Subway og Texburger. Ring på der det står Norges kristelige studentforbund. Kart her.

Til toppen

Universitetsgata 20 (U20)

Landsmøtet foregår i Universitetsgata 20 – populært kalt “U20”. Dette er Forbundets “hovedkvarter”. Her har de ansatte i Forbundet kontor, Osloforbundet bruker det som møtelokaler, og vi har et forbundskollektiv og kapell.

Vi holder til i 3. etasje i U20. Selve saksbehandlingene skjer i Storsalen. Gudstjeneste og tidebønner skjer i kapellet. Måltider og noe sosialt program skjer i biblioteket.

Til toppen

Program

Landsmøtet er mye viktig saksarbeid. Men det er også veldig hyggelig samvær med forbundere fra hele landet!

Fredag kveld avsluttes programmet med landsmøtegudstjeneste. Etterpå blir det sosialt samvær i U20. Lørdag kveld blir det festmiddag. Under festmiddagen får du mat og et glass vin eller brus på Forbundets regning. Forbundet stiller også med snacks. NB: Det du ellers vil drikke av brus, vin eller øl må du ta med selv. Det er både pol og butikk i tre minutters gangavstand fra U20, så det er mulig å bruke en av pausene i programmet på å handle.

De lokale delegasjonene er ansvarlige for å lede en kort morgen-/kveldsbønn hver. Dette er korte samlinger som kan inneholde en bønn, en salme, lystenning, stille tid sammen, eller hva dere enn ønsker å legge opp til. Dette skjer fredag kveld, lørdag morgen og søndag morgen, og holdes i kapellet.

Oversiktsprogram
Detaljert dagsorden

Til toppen

Deltakere

Landsmøtet er et ypperlig sted å bli kjent med forbundere fra hele landet! Alle lokalforbund og utvalg i Forbundet er representert på landsmøtet, i tillegg til landsstyret og ansatte.

Deltakerne på landsmøtet finner du ved å trykke her. Alle lokalforbund er ikke ferdig med å velge delegater, så noen deltakere kan komme til.

Til toppen

Sakspapirer

Sakspapirene til møtet finner du her. Det settes ikke av tid til å lese dem under møtet, så du må se på dem på forhånd. Du får utdelt sakspapirene når du kommer til landsmøtet.

Til toppen

Overnatting

Alle tilreisende bor på Cochs Pensjonat under landsmøtet. Du er booket inn her fra fredag til søndag. Forbundet betaler, så du skal ikke betale noe verken ved ankomst eller avreise. Det er en ti minutters spasertur gjennom (eller ved siden av) Slottsparken for å komme seg fra Cochs til U20.
Kart her.

Til toppen

Dugnad

Landsmøtet er både det viktigste organet i Forbundet, en sosial møteplass og et dugnadsprosjekt. I løpet av landsmøtehelga vil alle bli bedt om å bidra med noen oppgaver, som å hjelpe til med å lage lunsj, pynte til festmiddag, organisere en morgenbønn eller liknende. Du vil få tydelig beskjed om hva det er ønsket at du skal gjøre når.

Noen oppgaver som knytter seg direkte til saksbehandlingen under møtet, som å være tellekorps eller medlem av en komité er allerede foreslått fordelt. Du kan se i sakspapirene (sakene 1.7-1.9) om du har fått noen oppgaver her.

Til toppen

Å delta i selve møtet

Debatter og avstemninger under landsmøtet følger visse
formelle regler. Møtet ledes til enhver tid av en eller to møteledere som
passer på at alle som vil komme til orde får anledning til det, og at møtet
følger de reglene som bestemmes i begynnelsen av møtet (når vi vedtar
«forretningsorden», sak 1.4).

Å TA ORDET UNDER DEBATTENE
Alle innlegg holdes fra talerstolen. Du ber om ordet ved å gi tegn til ordstyrerne. Du tegner deg til enten innlegg, replikk eller saksopplysning. Du gjør jobben til ordstyrerne mye lettere når du er nøye med hvordan du tegner deg – særlig ved å markere tydelig om du vil ha innlegg eller replikk.

Innlegg:
Når du tegner deg til innlegg stiller du deg i køen av alle som har bedt om innlegg. Det er ordstyrerne som holder orden på taler-rekkefølgen og sier fra når det er din tur. Et innlegg kan vare i inntil tre minutter (med mindre ordstyrerne har gitt beskjed om noe annet fordi vi begynner å få dårlig tid), og i innlegget kan du snakke om hva som helst som er relevant i forhold til saken som er under behandling. Du kan kommentere tidligere innlegg, komme med helt nye momenter, ta opp flere temaer og du står i det hele tatt temmelig fritt til å snakke om det du vil og rekker på dine tilmålte minutter.

Du tegner deg til innlegg ved å holde opp delegatskiltet ditt.

Replikk:
Når du tegner deg til replikk får du ordet rett etter den som taler, selv om det kanskje er en taleliste med tolv delegater som venter på å få ordet. En replikk varer i inntil ett minutt. Du kan bare kommentere direkte på ting som er tatt opp i innlegget før deg. Siden en replikk innebærer å «snike i køen», er det viktig å holde seg strengt til å kommentere innlegget rett før ditt når du får ordet til replikk. Det gis anledning til to replikker på hvert innlegg. I tillegg får den som holdt innlegget det ble tatt replikk på anledning til en kort svarreplikk.

Du tegner deg til replikk ved å holde opp delegatskiltet ditt og holde opp pekefingeren og langefingeren på den andre hånda, sprikende i lufta som et «V-tegn».

Saksopplysning/«til dagsorden»:
Denne brukes sjelden. Om du tar den i bruk, avbryter du debatten og får ordet umiddelbart.

Dersom landsmøtet diskuterer ting på helt feil faktagrunnlag – for eksempel at det har oppstått en debatt om boikott av USA så lenge Putin er president – kan man tegne seg til saksopplysning for å informere landsmøtet om at det ikke er Putin som er president i USA. (Akkurat dette eksempelet var langt mer opplagt i landsmøtene før Trumps tid, men det får gå)

Det samme tegnet brukes dersom du skulle mene det er nødvendig å endre dagsorden, for eksempel fordi ordstyrerne har «satt strek», og det har dukket opp et helt nytt poeng du mener er vesentlig å få diskutert, eller du mener en sak ser ut til å trenge mer tid enn avsatt.

Du tegner deg til dagsorden ved å holde opp delegatskiltet ditt og legge den andre hånda flatt over skiltet.

Å FREMME FORSLAG

Som delegat på Landsmøtet har du full anledning til å levere alle de forslag du måtte ønske til sakene som behandles. Det kan være forslag om å gjøre endringer i den teksten, eller det forslaget som foreligger; om å stryke noe; eller å legge til noe.

Det er imidlertid viktig at du følger en viss prosedyre når du fremmer forslagene dine:

Alle forslag skal både fremmes muntlig fra talerstolen og leveres skriftlig. Grunnen til dette er at alle på Landsmøtet skal være informert om – og ha mulighet til å diskutere – alle forslagene før det går til avstemning. Under avstemningene er det ikke lenger åpent for debatt, så alle innlegg for eller mot et forslag må skje under plenumsbehandlingen. Du leverer forslaget skriftlig sånn at landsmøtekomiteen for den gjeldende saken selv slipper å skrive ned alle forslagene som kommer fra talerstolen i løpet av diskusjonen.

Når du fremmer forslaget ditt muntlig, trenger du ikke vite nøyaktig hvordan du har tenkt å formulere det. Det holder i massevis at du refererer hovedinnholdet i det du vil foreslå.

Du må passe på å fremme forslaget ditt muntlig mens den aktuelle saken diskuteres. Forslaget må være levert skriftlig innen klokka 17:30 på lørdag.

Du leverer endringsforslag ved å fylle ut skjemaet på forbundet.no/forslag

Til toppen

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Et forbundsarrangement skal være et trygt og godt rom for alle. Vi forventer selvsagt at alle behandler hverandre inkluderende og med respekt. Om du mot formodning skulle oppleve noe ubehagelig, oppfordrer vi deg sterkt til å ta kontakt med ansatte eller ledelsen i Forbundet, enten ved å kontakte oss direkte på landsmøtet, eller via telefon/epost:

Ingvild Yrke (leder): 994 89 214 / ingvild@forbundet.no
Torkil Hvidsten (generalsekretær): 414 78 657 / post@forbundet.no
Aurora Marie Nome (organisasjonsutvikler): 409 00 662 / aurora@forbundet.no
Andreas T. Eggesvik (nestleder) 934 23 558 / andreas@forbundet.no

Du kan lese våre retningslinjer mot seksuell trakassering her.

Til toppen

Ordliste for landsmøtet

I løpet av et landsmøte kan det dukke opp ord, uttrykk og forkortelser som ikke umiddelbart er forståelige for den som ikke har vært på et landsmøte før. Her er noen sånne:

 • Konstituering: Å konstituere møtet vil si å fatte vedtak som klargjør hvordan møtet skal holdes, som for eksempel valg av ordstyrere, referenter og vedtak av dagsorden og forretningsorden. Dette gjøres helt i begynnelsen av møtet.
 • Dagsorden: Programmet/timeplanen for Landsmøtet.
 • Forretningsorden: Møte- og diskusjonsreglene for Landsmøtet.
 • Dirigenter: Også kalt «møteledere» eller «ordstyrere». Det er til enhver tid to av disse, som leder diskusjonene og avstemningene under møtet.
 • Referenter: Referentene fører referatet, altså oversikten over alt som blir foreslått og vedtatt i løpet av møtet.
 • «Tegne seg»: Å «tegne seg» er å be om ordet til debatten under Landsmøtet.
 • «Sette strek»: Dette betyr at ordstyrerne stenger muligheten for å tegne seg til nye innlegg. Når ordstyrerne sier at det «settes strek» under neste taler, betyr det at siste mulighet til å tegne seg til innlegg er under det kommende innlegget.
 • Valgkomiteen: Valgkomiteen er 2-4 personer som er valgt av landsmøtet for å finne og foreslå egnete kandidater til ulike verv til neste landsmøte. De som sitter i valgkomiteen nå, ble altså valgt til dette vervet på landsmøtet i fjor.
 • NKS: Norges kristelige studentforbund.
 • LM: Landsmøtet
 • LS: Landsstyret. Velges av landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøtene. Møtes 5-6 ganger i året.
 • Gen.sek.: Generalsekretær. Er ansatt av landsstyret med det daglige ansvaret for organisasjonen.
 • BKSF: Bergen kristelige studentforbund
 • KKSF: Kristiansand kristelige studentforbund
 • OKSF: Oslo kristelige studentforbund
 • SKSF: Stavanger kristelige studentforbund
 • TKSF: Trondheim kristelige studentforbund
 • TøKSF: Tromsø kristelige studentforbund
 • Forbundet: Populær betegnelse på Norges kristelige studentforbund. Brukes også om lokalforbund, eller som en samlebetegnelse på hele bevegelsen. 
 • AKT: Forbundets tidsskrift
 • NSKF: Norske Studenters Kristelige Forbund. Stiftelsen som eier og driver eiendommene i Forbundet.
 • Huskomiteen. Styret i NSKF.
 • BIFFE: Stiftelse som eier Bergensforbundets hytte Larsbu og annen eiendom i Bergen   
 • U20: Forbundets lokaler i Universitetsgata 20, der landsmøtet avholdes.
 • WSCF: World Student Christian Federation. ”Verdensforbundet” som NKS er tilsluttet. Stiftet i 1895 i Vadstena, Sverige. Hovedkonter på det økumeniske senteret i Geneve, Sveits. WSCF har til sammen 2 millioner medlemmer i rundt 100 land.
 • WSCF-E: World Student Christian Federation, European region. “Europaforbundet”. Den europeiske forbundssammenslutningen. Det er i alt 6 regioner internasjonalt: Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Midt-Østen og Asia-Pacific
 • NCC/NBCC: Nordic and Baltic Cooperation Council. Nordisk og baltisk samarbeidsråd for de nasjonale forbundene
 • SCM: Student Christian Movement. Det engelske betegnelsen på de nasjonale studentforbundene.
 • ExCo: Executive Committee. Styret i WSCF på verdensnivå.

Til toppen