Et godt gjennomført digitalt Landsmøte

Av Rogjella Anne Nydal
17. mars 2021 15:09


I år ble landsmøtet 2021 avholdt på Zoom 13-14 mars. Som studentforbund er vi ikke fremmede for litt selvskryt. Vi syns at dette landsmøtet gikk veldig bra. Det ble vedtatt endringer i Forbundet sin strategi, vårt arbeidsprogram, våre vedtekter, teologisk plattform og grunnlagsdokumentet om vårt Palestinaengasjement. Det ble også vedtatt en sammenslåing grunnlagsdokumenter og vi fikk vedtatt nye etiske retningslinjer. Det digitale landsmøte foregikk uten noen nevneverdige tekniske feil. Dette skyldes nok at et helt år med digital undervisning og digital møtevirksomhet har gjort de fleste ganske rutinert på Zoom, Teams og Whereby. Under landsmøtet kom det frem nyttige endringsforslag og det ble mye gode diskusjoner rundt de viktige sakene som ble lagt frem.

I tillegg til de endringene som ble vedtatt, ble det også fremført litt ralling, folk engasjerte seg i online gjettelek og noen fikk sjansen til å fortelle litt vitser. Landsmøtet hadde ikke vært mulig uten at noen la ned en god del arbeid i dette. Vi er takknemlig for landsmøteproduksjonen, innsatsen fra delegatene og landsstyret!